Tuesday, April 5, 2011

Siuli Oku!!~

Siuli oku kampung ku !! ...

Lalaid oku noh hiti pomogunan tulun suai tih. Mantad poh di toun 2002 gisom dondo ...

Koubasanan nopo nga muli oku hilo kampung ku insan dot sontoun. Tohuri nopo kinoulion ku nga di bulan lima di toun, suti ku tolu minggu maso di, mantad piintangaan bulan lima gisom koimpunon dot bulan anam.

Toun baino muli oku kaagu tih bulan lima. Noboli kuno ngai tiket penerbangan ku. Sumuti oku mantad 23hb Mei gisom 13hb Jun.

Harap-harapon ku haro karamaian hilo kampung ku maso koulion ku. Lalaid oku noh amu nakaamung karamaian hilo kampung. Di toun nopo nga amu oku nokokosup dot karamaian Tadau Kaamatan. Baino, aharap oku dot kokosup Tadau Kaamatan.

Ogumu hontolon ku korikot hilo'd walai. Koiso, rumuba tapa tama om koompinaian ku. Koduo, taakanon. Bosou. Pinongian. Touaa-uaa. Tongo rapawon don kampung. Napaasan oku taakanon hiti pomogunan suai. Monsiling. Hahahaha .. mamarambot. Mompukot. Mampana. Moginsada. Monondot tinondukan/bombon. Mindahu ... hehehehe. Nunu nopo nga mangan ku ngai buato ... aramai kopurimanan dot morobuat dondo, amu miagal di laid tu gobulan tomod oku hahaha ... Om nogi suai nopo ... mimpanau, moi lawat dot koompinaian.

Aharap oku koboli oku kamera ti amu poh kouli hilo kampung. Onuon ku ogumu gambar hilo kampung, gambar taakanon, gambar gouton, gambar tongo tombolog, manuk, karabau ... sada ... nunu nopo. Kiihoi aramai tihh!! Hahahaha ...

Haro digital camera ku di gulu nga pinoboli ku tulun suai. Amu oku naantakan dot kualiti gambar di kamera. Amu songkuro osonong. Ogumu po daa tusin nga momoli oku daa DSLR tu obuli kopio.

Langadon tomod oku kampung ku ... hehehehe.

No comments:

Post a Comment